امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
سه شنبه 30 شهریور 1400

شاخص بورس ارتفاع ۱.۴ میلیون واحد را از دست داد شاخص کل بورس و شاخص کل هم وزن بورس با افت 2.56 درصدی مواجه شدند عدد شاخص کانال 1.4 میلیون واحد را از دست داد و ب...

نگاهی اجمالی به یک سهم
شنبه 10 آبان 1399
سه شنبه 06 آبان 1399
سه شنبه 06 آبان 1399
سه شنبه 06 آبان 1399
بیشتر

آرشیو گزارشات
دوشنبه 29 شهریور 1400
سه شنبه 23 شهریور 1400
سه شنبه 23 شهریور 1400
دوشنبه 22 شهریور 1400
بیشتر

تحلیل تکنیکال
چهارشنبه 10 شهریور 1400
شنبه 16 مرداد 1400
شنبه 16 مرداد 1400
دوشنبه 03 آذر 1399
بیشتر

تحلیل بنیادی شرکت ها
دوشنبه 29 شهریور 1400
دوشنبه 22 شهریور 1400
دوشنبه 15 شهریور 1400
سه شنبه 09 شهریور 1400
بیشتر

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی به مجامع شرکت ها
نگاه اجمالی به مجمع ثنوسا
دوشنبه 30 دی 1398
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
بیشتر