شماره حساب های کارگزاری

بانک های معاملاتی اوراق بهادار

بانک ملی

کد شعبه : 695

نام شعبه : بورس اوراق بهادار

شماره حساب : 102461300000

IR930170000000102461300000

بانک سامان

کد شعبه : 849

نام شعبه : سی تیر

شماره حساب : 1-201656-40-849

IR080560084904000201656001

بانک ملت

کد شعبه : 62059

نام شعبه : بورس

شماره حساب : 3236943152

IR810120000000003236943152

بانک تجارت

کد شعبه : 165

نام شعبه : انقلاب - نجات الهی

شماره حساب : 245900260

IR200180000000000245900260

بانک پاسارگاد

کد شعبه : 338

نام شعبه : برج همت

شماره حساب : 338110115074821

IR630570033811011507482001

بانک اقتصاد نوین

کد شعبه : 106

نام شعبه : حافظ

شماره حساب : 10621191201

IR980550010600200119120001

بانک شهر

کد شعبه : 6104995

نام شعبه : سعادت آباد - میدان کاج

شماره حساب : 1001000552367

IR810610000001001000552367

بانک تجارت

کد شعبه : 1800790

نام شعبه : بورس اوراق بهادار

شماره حساب : 079008559

IR200180000000000079008559

بانک پارسیان

کد شعبه : 1041

نام شعبه : آزادی

شماره حساب : 20101010987608

IR960540104120101010987608