پوشش ریسک با استفاده از قرارداد آتی سبد سهام
نویسنده: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تعداد بازدید: 866 تعداد نظرات ارسالی: 0

پوشش ریسک با استفاده از قرارداد آتی سبد سهام

طبق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، ریسک به دو صورت سیستماتیک و غیرسیستماتیک تعریف می شود. ریسک سیستماتیک به تغییرات کلی بازار وابسته است و همه سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد اما ریسک غیرسیستماتیک برای یک سرمایه گذاری خاص یا دامنه ای از سرمایه گذاری هاست. تنوع سازی اغلب می تواند ریسک غیرسیستماتیک را از پرتفوی سرمایه گذاری حذف کند اما ریسک سیستماتیک باقی می ماند. برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک از معیاری به نام بتا استفاده می شود که حساسیت بازده پرتفوی را نسبت به ارزش کل بازار نشان می دهد. به عنوان مثال اگر بتا برابر با 2 باشد به این معنی است که یک درصد افزایش (کاهش) در ارزش کل بازار منجر به افزایش (کاهش) دو درصدی در ارزش پرتفوی می شود. مدیران سرمایه گذاری می توانند برای حذف بخشی از ریسک سیستماتیک از ابزارهای پوشش ریسک استفاده کنند. یکی از روش های مهم پوشش ریسک پرتفوهای سرمایه گذاری، استفاده از قراردادهای آتی شاخص است و می توان با بکارگیری استراتژی خرید یا فروش قراردادهای آتی شاخص، ریسک سیستماتیک را حذف یا کاهش داد. از آن جا که قراردادهای آتی سبد سهام، عینا کارکرد آتی شاخص را فراهم می کند، می توان از قراردادهای آتی سبد سهام به منظور پوشش ریسک سیستماتیک استفاده کرد. به این منظور مدیران پرتفوهای سرمایه گذاری، همزمان با حفظ پرتفوی خود اقدام به فروش تعدادی قرارداد آتی سبد سهام می کنند. برای تعیین تعداد قراردادهای آتی که باید فروخته شوند از نسبت پوشش استفاده می کنند که از رابطه زیر به دست می آید:

 

    ارزش پولی قرارداد آتی سبد سهام/  ارزش پولی پرتفوی سرمایه گذار *   بتای سبد = نسبت پوشش

برای مثال فرض کنید سرمایه گذاری مالک یک پورتفو به ارزش 550 میلیون ریال است که از شاخص 30 شرکت بزرگ تبعیت می کند (فرض کنید بتای پرتفو 8/0 باشد.) فرض کنید مقدار این شاخص 9000 واحد بوده و سرمایه گذار انتظار دارد که سطح شاخص طی سه ماه آینده به 10 درصد کاهش یابد. راهکار اول این است که سرمایه گذار اقدام به فروش پرتفوی خود با ارزش فعلی و خرید مجدد آن هنگام کاهش بازار کند که در این صورت سرمایه گذار باید هزینه های معاملاتی برای فروش و خرید مجدد را پرداخت کند.

راهکار دوم، نگه داری پرتفوی سرمایه گذاری و فروش قراردادهای آتی سبد سهام شاخص 30 شرکت بزرگ است. فرض کنید قیمت آتی این سبد برابر 9100 ریال است و اندازه قرارداد نیز برابر 10000 ریال باشد. در این صورت هر قرارداد آتی سبد سهام شاخص 30 شرکت بزرگ ارزشی معادل 91000000 ریال خواهد داشت که از حاصل ضرب قیمت سبد پایه در بازار آتی در اندازه قرارداد به دست می آید. تعداد قراردادهای آتی که باید به منظور پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری فروخته شوند، از رابطه زیر به دست می آید:

83/4 =  91000000/ 550000000 * 8/0 = ارزش پولی قرارداد آتی سبد سهام/ ارزش پولی پرتفوی *  بتای سبد = نسبت پوشش

بنابراین سرمایه گذار برای پوشش مناسب سبد خود، باید 5 قرارداد آتی را با قیمت 9100 ریال به فروش برساند.

حال اگر پیش بینی سرمایه گذار درست باشد و شاخص 10 درصد کاهش یافته و به سطح 8100 واحد برسد، سبد سرمایه گذار با توجه به بتای پرتفوی، 8 درصد از ارزش خود را از دست داده و سرمایه گذار از محل پرتفوی خود به میزان 44000000 ریال زیان می کند. به عبارت دیگر:

* (-0/08)= -44000000   550000000 =زیان سرمایه گذار

از طرف دیگر سرمایه گذار با فروش 5 قرارداد آتی سبد سهام در قیمت 9100 ریال و باز خرید این قراردادها در سطح قیمت 8100 ریال، معادل 50000000 ریال سود کسب می کند. بنابراین سرمایه گذار توانسته است علاوه بر پوشش کامل زیان ناشی از تغییرات پورتفوی، سودی معادل 6000000 ریال نیز کسب کند که از خالص عملیات پوشش ریسک وی به دست می آید.

rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد