گواهی حق تقدم خرید سهام چیست؟
نویسنده: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تعداد بازدید: 10740 تعداد نظرات ارسالی: 6

گواهی حق تقدم خرید سهام چیست؟

یکی از مزایای خرید سهام در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار این است که چون سهام داران یک شرکت، در واقع به نسبت سهم خود، مالک آن شرکت محسوب می شوند. در خرید سهام جدید شرکت نیز در اولویت قرار دارند. به این اولویت حق تقدم خرید سهام می گویند.

به عنوان مثال، فرض کنید شرکت الف که دارای 10 میلیارد تومان سرمایه است قصد دارد با انتشار سهام جدید در بورس، سرمایه خود را 20 درصد افزایش داده و از 10 میلیارد تومان، به 12 میلیارد تومان برساند. با توجه به این که قیمت اسمی هریک از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، 100 تومان است، بنابراین شرکت مذکور برای آن که سرمایه خود را دو میلیارد تومان افزایش دهد، باید 20 میلیون سهم 100 تومانی منتشر کند. در این حالت، سهام داران فعلی شرکت الف برای خرید سهام جدید شرکت حق تقدم دارند و می توانند به میزان 20 درصد تعداد سهام موجود خود (یعنی متناسب با درصد افزایش سرمایه شرکت)، سهام جدید با قیمت 100 تومان بخرند، بنابراین، اگر فردی مالک 1000 سهم شرکت الف باشد، می تواند 200 سهم جدید با قیمت اسمی 100 تومان خریداری کند.