گواهی حق تقدم خرید سهام چیست؟
نویسنده: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تعداد بازدید: 12034 تعداد نظرات ارسالی: 7

گواهی حق تقدم خرید سهام چیست؟

یکی از مزایای خرید سهام در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار این است که چون سهام داران یک شرکت، در واقع به نسبت سهم خود، مالک آن شرکت محسوب می شوند. در خرید سهام جدید شرکت نیز در اولویت قرار دارند. به این اولویت حق تقدم خرید سهام می گویند.

به عنوان مثال، فرض کنید شرکت الف که دارای 10 میلیارد تومان سرمایه است قصد دارد با انتشار سهام جدید در بورس، سرمایه خود را 20 درصد افزایش داده و از 10 میلیارد تومان، به 12 میلیارد تومان برساند. با توجه به این که قیمت اسمی هریک از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، 100 تومان است، بنابراین شرکت مذکور برای آن که سرمایه خود را دو میلیارد تومان افزایش دهد، باید 20 میلیون سهم 100 تومانی منتشر کند. در این حالت، سهام داران فعلی شرکت الف برای خرید سهام جدید شرکت حق تقدم دارند و می توانند به میزان 20 درصد تعداد سهام موجود خود (یعنی متناسب با درصد افزایش سرمایه شرکت)، سهام جدید با قیمت 100 تومان بخرند، بنابراین، اگر فردی مالک 1000 سهم شرکت الف باشد، می تواند 200 سهم جدید با قیمت اسمی 100 تومان خریداری کند.


همان گونه که اشاره شد، قیمت سهام اغلب شرکت ها در بورس، بیشتر از قیمت اسمی آنهاست، به عنوان مثال اگرچه قیمت اسمی سهام شرکت الف 100 تومان است، اما ممکن است قیمت این سهم در بورس، 150 تومان باشد. در این صورت، قیمت بازار سهام شرکت الف، 50 تومان بیشتر از قیمت اسمی آن خواهد بود، بنابراین، سهام داران فعلی این شرکت با خرید سهام جدید، در واقع 50 تومان به ازای هر سهم سود به دست می آورند، سودی که تنها به سهام داران فعلی شرکت تعلق دارد.

حالا دو سوال در ارتباط با حق تقدم مطرح می شود:

1)        سهام داران فعلی چگونه از تصمیم شرکت برای افزایش سرمایه مطلع می شوند؟

2)        آیا سهام داران فعلی، ملزم به استفاده از حق تقدم خود هستند و در صورت استفاده نکردن از حق تقدم، از کسب سود ناشی از مابه التفاوت قیمت اسمی و قیمت بازار سهام محروم خواهند شد؟

معمولا پس از آن که موضوع افزایش سرمایه شرکت تصویب شد، موضوع در روزنامه کثیر الانتشاری که به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شده، منتشر می شود تا همه سهام داران از این تصمیم مطلع شوند. همچنین فرمی برای سهام داران آن شرکت ارسال شده و از آنها درخواست می شود تا در صورت تمایل به استفاده از حق تقدم خود برای خرید سهام جدید، فرم مذکور را تکمیل و برای شرکت ارسال نمایند. به این فرم اصطلاحا گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می شود. سهام داران شرکت پس از دریافت گواهی حق تقدم خرید سهام، ممکن است به یکی از سه روش زیر اقدام کنند:

الف) فرم مذکور را به منزله تمایل سهامدار به مشارکت در افزایش سرمایه در مهلت تعیین شده از سوی شرکت تکمیل و برای شرکت ارسال کنند. ضمنا علاوه بر تکمیل فرم، مبلغ اسمی سهام را به حساب شرکت واریز نمایند تا سهام جدید، به نام آنها صادر شود.

ب) برخی از سهام داران ممکن است به علت عدم اطلاع از افزایش سرمایه شرکت و یا هر دلیل دیگر، در مهلت تعیین شده هیچ اقدامی نکنند. در این حالت، شرکت پس از پایان مهلت مقرر، سهام باقیمانده را با قیمت روز بازار، در بورس فروخته و مابه التفاوت قیمت اسمی و قیمت بازار را به حساب سهامدارانی که از حق تقدم خود استفاده نکرده اند، واریز می کند.

ج) دسته سوم از سرمایه گذاران، افرادی هستند که گواهی حق تقدم خرید سهام خود را در بورس می فروشند. این گروه از سهام داران می توانند برای فروش گواهی حق تقدم سهام خود، به شرکت کارگزاری مراجعه و این گواهی را به قیمت روز بازار به فروش برسانند.

نکته قابل توجه این که در هر صورت، مزایای ناشی از حق تقدم، به سهام داران شرکت تعلق دارد و حتی در صورت عدم استفاده آنها از حق تقدم، آنها از کسب این مزایا محروم نخواهند شد؛ اگرچه برخی سهام داران ترجیح می دهند با دریافت سهام جدید و برخی دیگر، با فروش گواهی حق تقدم خود در بورس، از این مزایا استفاده کنند.

rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد