آشنایی با افزایش سرمایه و روش های آن
نویسنده: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تعداد بازدید: 5013 تعداد نظرات ارسالی: 2

آشنایی با افزایش سرمایه و روش های آن

یکی از تصمیماتی که در مجمع فوق العاده شرکت اتخاذ می شود، افزایش سرمایه است که جهت تامین مالی شرکت صورت می گیرد. به طور کلی پیشنهاد تغییر در سرمایه شرکت به همراه طرح توجیهی افزایش سرمایه، توسط هیات مدیره به مجمع فوق العاده شرکت ارائه می شود. همچنین هیات مدیره روش افزایش سرمایه و محلی که مبلغ افزایش سرمایه قرار است از آنجا تامین شود را نیز مشخص ساخته و به مجمع پیشنهاد می کند. در صورت تصویب مجمع فوق العاده، اجازه افزایش سرمایه شرکت صادر شده و هیات مدیره پس از طی مراحل قانونی و جلب رضایت سازمان بورس، اقدام به ثبت افزایش سرمایه می نماید.

سرمایه یک شرکت سهامی از ضرب تعداد سهام در ارزش اسمی سهام شرکت بدست می آید. هرچند طبق ماده 29 قانون تجارت، سقف ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام، 10000 ریال تعیین شده است ولی ارزش اسمی هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس کشور ما، 1000 ریال می باشد.

با توجه به رابطه فوق، سرمایه یک شرکت را می توان با افزایش ارزش اسمی و یا افزایش تعداد سهام شرکت، افزایش داد. در کشور ما، شرکت های پذیرفته شده در بورس، معمولا افزایش سرمایه را از طریق افزایش تعداد سهام خود (صدور سهام جدید) انجام می دهند.

به طور کلی راه های افزایش سرمایه شرکت ها عبارتند از:

الف) افزایش مبلغ اسمی سهام موجود

ب) صدور سهام جدید از سه روش: یک) از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران. دو) از طریق سود انباشته و اندوخته ها. سه) از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

روش های افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید: در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، به سهامدارانی که تا تاریخ مجمع فوق العاده ای که جهت تصویب افزایش سرمایه برگزار می شود، سهامدار شرکت بوده باشند، برحسب مورد سهام جایزه یا حق تقدم یا هر دوی آنها تعلق می گیرد. البته چون در ایران نماد شرکت ها در بورس، یک روز کاری پیش از برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه، بسته می شوند و قابلیت معامله آن سهم ها دیگر وجود نخواهد داشت، به کسانی که تا یک روز کاری پیش از مجمع فوق العاده افزایش سرمایه، سهامدار شرکت بوده باشند، سهام جایزه یا حق تقدم تعلق می گیرد. به این تاریخ یعنی یک روز کاری پیش از مجمع، تاریخ موثر نیز گفته می شود.

روش های افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید عبارتند از:

روش اول: افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

در این روش، ممکن است شرکت برای سهامداران فعلی خود حق تقدمی را جهت مشارکت در افزایش سرمایه، در نظر بگیرد و یا برعکس، حق تقدمی را برای سهامداران فعلی در نظر نگیرد. در واقع در افزایش سرمایه به هنگام صدور حق تقدم برای سهامداران فعلی، سه گزینه پیش روی آنها قرار دارد:

1.      استفاده از حق تقدم خود در مهلت مقرر و پرداخت مبلغ اسمی آن: در صورتی که سهامداران فعلی شرکت بخواهند از حق تقدم خود استفاده کرده و در افزایش سرمایه شرکت مشارکت کنند، می بایست پس از دریافت برگه های حق تقدم خود، در مهلت مقرر که حدود دو ماه می باشد، مبلغ اسمی سهام جدید تعلق گرفته به خود را که تعداد آن در برگه حق تقدم مشخص شده است را به حساب بانکی شرکت واریز کنند. در این حالت، سهامداران فعلی شرکت از حق تقدم خود استفاده می کنند. سهام جدید سهامدارانی که در افزایش سرمایه مشارکت کرده اند، پس از چند ماه صادر می شود.

2.      فروش حق تقدم خود در بازار تا تاریخ مقرر و به قیمت بازاری حق تقدم: گواهی حق تقدم خرید سهام، نوعی اوراق بهادار و دارای ارزش محاسباتی و ارزش بازار می باشد. در صورتی که سهامداران نخواهند از حق تقدم خود استفاده کنند، می توانند حق تقدم خود را به فرد دیگری واگذار کنند و آن را از طریق کارگزار خود به فروش رسانند. اختلاف قیمت ورقه حق تقدم با قیمت سهام شرکت در بازار، حدود 1000 ریال (همان مبلغ اسمی سهام) می باشد. یعنی قیمت ورقه حق تقدم، حدودا 1000 ریال کمتر از قیمت بازاری سهام شرکت است. هرچه دیدگاه بازار نسبت به وضعیت آینده سهام شرکت و پیشینه آن در صدور به موقع سهام جدید، مثبت تر باشد، تقاضا برای خرید حق تقدم بیشتر و در نتیجه تفاوت قیمت آن با قیمت بازاری سهام کمتر خواهد بود.

3.      عدم استفاده از حق تقدم (نه استفاده از حق تقدم و نه فروش آن در بازار در مهلت مقرر): در صورتی که سهامداران فعلی شرکت به هر دلیل در مهلت مقرر، از حق تقدم خود استفاده نکنند (یعنی مبلغ اسمی سهام جدید را به حساب شرکت واریز نکنند) و نیز حق تقدم خود را در مهلت مقرر در بازار به فروش نرسانند، حق تقدم آنها در حکم تقدم استفاده نشده محسوب می شود. در این حالت، شرکت کلیه حق تقدم های استفاده نشده را در بازار به فروش رسانده و پس از کسر کارمزد فروش، مابقی را به حساب سهامداران واریز می نماید.

روش دوم: افزایش سرمایه از طریق سود انباشته و اندوخته ها

در افزایش سرمایه از طریق سود انباشته، به جای این که مبلغ موردنیاز را از طریق آورده نقدی سهامداران تامین کنیم، آن را از حساب سود انباشته و یا حساب اندوخته های اختیاری تامین می نماییم. یعنی در این روش به اندازه مبلغ افزایش سرمایه موردنظر، از حساب سود انباشته یا حساب اندوخته های اختیاری کسر و به حساب سرمایه شرکت می افزاییم. در این حالت به جای انتشار گواهی حق تقدم، به سهامدارانی که تا تاریخ موثر، سهامدار شرکت بوده اند، سهام جایزه داده می شود. از آنجا که در این حالت سهامداران وجه نقدی را بابت سهام جدید نمی پردازند، به افزایش سرمایه از این طریق، افزایش سرمایه به روش سهام جایزه نیز می گویند.

روش سوم: افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

بر طبق قانون، بنگاه های اقتصادی که طی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، می توانند پس از کسب مجوزهای لازم، دارایی های خود را با رعایت قانون، تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، بدین ترتیب از شمول مالیات (مالیات بر در آمد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمیر) معاف خواهند بود.

 

rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد