اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

دکتر عبداله رجبی خانقاه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علی پرتوی
رئیس هیئت مدیره
مهدی افنانی
نایب رئیس هیئت مدیره
فرامرز طاهری
عضو هیئت مدیره
نوید قدوسی
عضو هیئت مدیره

مدیران

بهزاد جوان بخت
مدیر مالی و مدیر منابع انسانی
کارشناسی ارشد حسابداری
مسعود محمدی
مدیر معاملات
کارشناسی ارشد اقتصاد
سيد علاالدين قيصري
مدیریت کالا و انرژی
کارشناسی حسابداری
میثم فهیمی
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
میثم قنبری
مدیر پذیرش
کارشناسی مدیریت بازرگانی
معصومه عسگرپور
مدیریت امور شعب
کارشناسی ارشد مدیریت